Finanssipalvelu Oy Kansa

Vuoden 1983 alussa toimintansa aloittanut yhtiö, josta käytettiin myös epävirallisia nimiä "Finanssipalvelu" ja "Finanssi-Kansa". Perustettiin hoitamaan keskitetysti kaikkien Kansa-konserniin kuuluvien yhtiöiden ulkomaanliikkeen raha-asioita (ml. valuuttasijoituksia) ja kotimaisia pörssisijoituksia. Sen lisäksi yhtiöllä oli 25 mmk:n maksetun oman pääoman turvin mahdollisuus harjoittaa omaa liiketoimintaansa finanssialalla. Yhtiön oma liiketoiminta käsitti rahoitusyhtiötoimintaa, jota varten perustettiin vuonna 1984 tytäryhtiö Pikarahoitus Oy, pörssisijoituksia, erilaisia kotimaisia markkinarahaoperaatioita ja yrityskauppojen rahoitusjärjestelyjä. Yhtiössä kehitettiin myös pari omaperäistä vakuutustuotetta, joita myytiin vakuutusbrokerina.

Yhtiön keskeiset resurssit muodostuivat työstään innostuneesta 10-20 hengen asiantuntijaorganisaatiosta sekä edistyksellisistä tietojärjestelmistä, joilla voitiin hoitaa mm. monivaluuttalaskentatoimi konserniympäristössä. Konsernin valuutta-asioiden, aktiivisen kotimaisen markkinarahaliiketoiminnan ja pörssisijoitustoiminnan keskitetty hoitaminen samassa tulosvastuullisessa yksikössä oli tuohon aikaan harvinaista suomalaisissa yrityksissä. Järjestely mahdollisti markkinatilanteiden muuttuessa esim. varojen siirrot eri markkina-alueiden välillä joustavammin kuin mihin kilpailijat pystyivät omissa hierarkisissa byrokratioissaan.

Yhtiö ylittikin joka vuosi sille asetetun 20 % tuottotavoitteen, kunnes sen toimintaedellytykset heikkenivät ratkaisevasti vuonna 1986 tehtyjen Kansa-konsernin ylimmän johdon uudelleenjärjestelyjen välillisenä seurauksena. Aiemmin Finanssi-Kansan keskitetyssä hoidossa olleet asiat pilkottiin vuonna 1987 kolmen eri johtajan alaisuuteen, jolloin laaja-alainen näkemys markkinoihin menetettiin ja konsernin paras osingonmaksaja alkoi luisua kohti vuonna 1995 tapahtunutta konkurssia. Onneksi suurin osa yhtiön henkilöstöstä sijoittui erittäin hyvin rahoitusalan muihin yrityksiin.

Takaisin CV-sivulle    Pikarahoitus-sivulle