Helsingin Optio- ja Futuuripörssi Osuuskunta - HOFE

Hofe perustettiin 14.10.1987 tarkoituksenaan ylläpitää Helsingin Optio- ja Futuuripörssiä. Se oli muodoltaan osuuskunta, jonka jäsenistä jokaisella oli yhtä suuri panos ja äänivalta. Osuuskunnassa oli 24 jäsentä. Niiden joukossa oli 9 pankkia, 11 pankkiiriliikettä, 2 vakuutusyhtiötä, Helsingin Arvopaperipörssi ja yksi muu yhteisö. Työnjako Hofen ja sen rinnalla toimivan Helsingin Pörssiclearing Oy:n eli HPC:n välillä oli ajateltu sellaiseksi, että Hofessa eri markkinaosapuolten piti tasapuolisesti päättää kaupankäynnin säännöistä ja HPC:n piti puolestaan omistaa kauppapaikan fyysiset puitteet ja järjestelmät. Toimeenpaneva henkilöstö olisi ollut HPC:n palveluksessa ja se olisi myös ollut taloudellisesti vastuussa tehtyjen kauppojen toteutuksesta.

Kun vuoden 1988 alussa sovittiin keskenään kilpailevien optiopörssihankkeiden yhdistämisestä, Hofe-osuuskunta päätettiin lakkauttaa.

Takaisin CV-sivulle     Takaisin HPC-sivulle