Helsingin Pörssiclearing Oy (HPC)

Lokakuussa 1987 perustetun yhtiön tarkoituksena oli toimia clearing-yhtiönä Helsingin Optio- ja Futuuripörssin yhteydessä - ja myöhemmin kenties sitä laajemminkin. Yhtiön 38,6 mmk:n osakepääomasta enemmistön omistivat Kansallis-Osake-Pankki, Postipankki ja OKO. Niiden lisäksi osakkaina olivat useimmat Helsingin arvopaperipörssissä välittäjinä toimivista pankkiiriliikkeistä ja muutama muukin yritys.

Yhtiön pääosakkaiden tavoitteena oli jo yhtiötä perustettaessa, että lähes samanaikaisesti käynnistyneet, keskenäään kilpailevat optiopörssihankkeet saataisiin yhdistetyiksi yhdeksi hyvin toimivaksi markkinapaikaksi. Kun tulin yhtiön toimitusjohtajaksi, tämä tavoite tehtiin minulle selväksi jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Omaksi tehtäväkseni muodostuikin lähinnä "eskalaation kohottaminen" eli uskottavan kilpailuasetelman luominen vastapuolen neuvotteluhalukkuuden parantamiseksi. Rahaa käydyssä "optiosodassa" ei palanut lopulta kovinkaan paljon, vaan yhtiö teki voitollisen tilinpäätöksen ensimmäiseltä tilikaudeltaan.

Sopimus optiopörssihankkeiden yhdistämisestä saavutettiin tammikuussa 1988. Tehdyn sopimuksen mukaisesti Helsingin Pörssiclearing Oy (HPC) sulautettiin Suomen Optiomeklarit Oy:hyn (SOM), jolloin kaikki halukkaat HPC:n osakkaat tulivat SOM:n osakkaiksi. Muistaakseni yksi osakas realisoi sijoituksensa tuossa vaiheessa.

Takaisin CV-sivulle     Takaisin HOFE-sivulle