Pikarahoitus Oy

Vuonna 1984 perustettu, Finanssipalvelu Oy Kansan kokonaan omistama rahoitusyhtiö. Yhtiö harjoitti mm. autoleasingia ja sopimusrahoitusta. Pienen, mutta pätevän organisaation hoitamalla yhtiöllä oli mahdollisuus joustaa asiakkaiden erikoistenkin tarpeiden vaatimalla tavalla. Omatekoinen atk-systeemi oli myös joustavampi kuin mitä suuremmilla rahoitusyhtiöillä oli käytössään siihen aikaan. Se mahdollisti mm. dollarimääräiset sopimukset, jotka soveltuivat hyvin eräiden vientiyritysten tarpeisiin.

1980-luvun lopulla Finanssipalvelu Oy Kansan silloinen johto arvioi rahoitusyhtiötoiminnan edellytysten vaikeutuneen siinä määrin, että katsoi parhaaksi myydä yhtiön pois. Kiinnostuneista ostajista STS-pankki voitti kilpailun, sai yhtiön omakseen ja sulautti sen sopimuskannan omaan rahoitusyhtiöönsä. En tiedä varmasti, saiko STS kaupan mukana yhtään ainoata henkilöä.

Takaisin CV-sivulle     Finanssipalvelu-sivulle