KAUPALLISIA PERIAATTEITA

Päivitetty 21.4.2001

Liikeidea

"So, though we have no intention of going head-to-head with Access, we fully intend to extend the tradition of "easy-to-expert" capabilities that may define dBASE more than its language or even its name..."

Lainattu Alan Katzin uutisryhmäkirjoituksesta 25.3.99


Myyntikanavat ja pakkaukset

Tavoitteena on palauttaa dBASE kauppojen hyllyille, mutta sen voi tilata myös postimyynnistä. Ostettava paketti sisältää painetun käsikirjan. Tuo paketin ostohinta on tavallaan liittymismaksu (initiation fee). Ostohintaan sisältyy päivitystilaus ("Gold Subscription") 12 kuukauden ajalta. Sen jälkeen ostajalla oikeus uudistaa päivitystilaus aina 12 kk:n jaksoissa maksua vastaan. Koulutustarkoituksiin tuote on saatavissa myös toisenlaisin ehdoin.


Jatkuvan kehityksen periaate

Borlandilla (sittemmin Inprisellä) oli tapana, että sovelluskehittäjät joutuivat odottamaan pieniäkin korjauksia tai parannuksia usein pitkään. Tuotteista julkistettiin parin vuoden välein uusi versio. Silloin asiakkaat saivat aina kerralla hyvin suuren määrän uusia ominaisuuksia käyttöönsä. On selvää, että niiden opettelu ja varsinainen hyödyntäminen vei sitten oman aikansa.

Tuollainen kehitystyön patouttaminen, joka saa aikaan vuorotellen uhan kuivua ja hukkua, on perusteltua vain sellaisissa tilanteissa, kun tuote rakennetaan aivan alusta alkaen kokonaan uudelleen. Tuon menettelyn soveltaminen muissakin tilanteissa on perustunut oletukseen, että uuteen versioon pitää kerätä riittävän paljon uusia ominaisuuksia, jotta se menisi kaupaksi.

dBASE Inc. on ilmoittanut omaksuvansa periaatteekseen "revoluution" asemesta "evoluution" eli siis jatkuvan kehityksen. dBASE:n jatkokehitys myydään asiakkaille vuositilauksina. Tilauskauden alussa ja lopussa asiakas saa täydellisen tuoteversion CD:llä. Vuoden aikana hän voi imuroida milloin tahansa kehitystyön tuoreimmat tulokset käyttöönsä. Siis sitä mukaa, kun ohjelmistoa päivitetään, uudet versiot ja "build":it laitetaan Web-sivuille niiden imuroitaviksi, joilla on voimassa oleva vuositilaus. Lisäksi tilaajat saavat postitse "Language Reference"-käsikirjan, siihen valmistuneet päivityssivut ja käyttöoppaan.

Edellä sanottua tukee yhtiön periaate, että sovelluskehittäjien tulee saada tietää, mitä muutoksia kehitysvälineisiin on tulossa lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Yhtiö pitää Internetissä julkista toivomusfoorumia, johon sovelluskehittäjät kaikkialta maailmasta voivat lähettää toivomuksia. Uutta tässä on se, että yhtiö on luvannut myös vastata toivomusten esittäjille, ovatko toivotut muutokset työlistalla vai eivät. Kielteiset päätökset on luvattu myös perustella.


Rajanveto Inprisen ja uuden dBase-yhtiön välillä

Yleisperiaate

Sopimustekstejä ei ole julkistettu, mutta niitä koskeviin kysymyksiin on vastailtu. Sopimus on tehty hyvässä hengessä, koska Inprisessä on useita avainhenkilöitä, jotka toivoivat löytävänsä dBASE:lle hyvän uuden kodin. Intellektuaalista omaisuutta ei voitu jakaa veitsellä leikaten, koska Inprisellä on paljon sellaista tekniikkaa, jota on käytetty dBASE:n lisäksi Inpriselle jäävissä tuotteissa (Interbase, Delphi jne). Ilmeisesti osapuolet luottavat siihen, että ne eivät pahasti riitaannu keskenään eivätkä ala kovin aggressiivisesti kilpailla keskenään.

Sopimusteksteissä puhutaan "lisensioinnista", ei myynnistä. Sopimustekniikka on sama, jolla Paradox siirrettiin Corelille. Lisensiointi antaa Inpriselle mahdollisuuden käyttää patentoimiaan tekniikoita edelleen esim. Delphissä ja toisaalta se estää niiden edelleenmyynnin esim. Microsoftille.

Saiko uusi yhtiö BDE:n lähdekoodin?

(BDE = Borland Database Engine). Sai. Sama BDE tulee edelleen myös Delphin mukana. Ei ole odotettavissa, että BDE:sta kehittyisi kaksi eri versiota. Sensijaan on odotettavissa, että dBASE:en tulee "native drivereita" eri tietokantakoneistoja varten, jolloin ei tarvitse enää välttämättä käyttää BDE:tä. Nykyinen dBASE eli dB2K kommunikoi ainakin Oraclen, Sybasen, MS SQL:n, IBM DB2:n, Informixin, InterBasen, ADS:n (Advantage Database Server) ja ODBC-kantojen kanssa, mutta moniin niistä BDE:n välityksellä. Useimpiin sovelluksiin BDE on sellaisenaan täysin riittävä tietokantakoneisto.

Saiko uusi yhtiö Borland Resource Workshop -tuotteen?

Sanotun tuotteen 16-bittinen versio tuli Visual dBASE 5.x:n mukana. Siitä ei ollut valmiina 32-bittistä versiota, kun Visual dBASE 7:n jakelu alkoi, joten sitä ei sisällytetty sanottuun tuotepakettiin. Asiaa selvitetään.