Sovelluksen komponentit ja niiden muotoiluvälineet

Timo Ahjos 22.4.1999
dBASE-sovellus koostuu komponenteista, jotka ovat erityyppisiä tiedostoja. Kaikki komponentit voidaan haluttaessa määritellä suoraan ohjelmointikielellä koodaamalla. Kutakin komponenttityyppiä varten on kuitenkin olemassa myös visuaalinen muotoiluväline (engl. designer). Sen lisäksi eräitä komponenttityyppejä varten on olemassa käyttäjää opastava velho (Wizard). Yleisin työskentelytapa lienee sellainen, että opiskeluvaiheessa käytetään velhoja, mutta kokenut käyttäjä käyttää suoraan designereita.

dBASE:n muotoiluvälineet ovat kaksisuuntaisia ("Two-Way-Tools"): Visuaalisen muotoiluvälineen luomaa koodia voidaan haluttaessa muuttaa käsin ja toisaalta käsin tehtyä koodia voidaan jatkokäsitellä visuaalisella muotoiluvälineellä.

Uuden komponentin luonti voidaan aloittaa joko päävalikon kohdasta "File / New ..." tai napsauttamalla Project Explorerissa halutun tyyppistä komponenttia, jonka nimi on "Untitled". Silloin avautuu jokin seuraavantapainen ikkuna:

Siitä voidaan valita, aletaanko komponenttia tehdä velhon opastuksella vaiko suoraan ao. muotoiluvälineellä. Ellei velhoja haluta käyttää, tämä vaihe saadaan pois valikon kohdasta "Properties / Desktop Properties".

Komponentit, joille dBASE:ssa on oma muotoiluvälineensä

Alla olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on komponentin englanninkielinen nimitys. Niiden merkitys selitetään vasta jossakin myöhemmässä vaiheessa. Toisessa sarakkeessa on mainittu ao. komponentin tiedoston pääte. Jos päätteitä on kaksi, "o"-loppuinen tarkoittaa käännettyä versiota. Jos komponenttia varten on tavallisen muotoiluvälineen lisäksi myös velho, se on merkitty ao. rivin kolmanteen sarakkeeseen sanalla "Wizard".

KomponenttiPääteWizard?
Projectprj 
Form
Custom Form
Menu
Popup
wfm,wfo
cfm,cfo
mnu,mno
pop,poo
Wizard
 
 
 
Report
Custom Report
Labels
rep,reo
crp,cro
lab,lao
Wizard
 
Wizard
Programprg,pro 
Table
SQL
dbf,db
sql
Wizard
 
Data Module
Custom Data Module
dmd,dmo
cdm,cdo
Wizard
 

Muut komponentit, joita voidaan käyttää dBASE-sovelluksessa

Imagesbmp,ico,gif,jpg,jpeg,jpe,...
ActiveXocx
Custom Componentscc,co
Includeh
Executableexe
Soundwav
Texttxt

Muut velhot

Ylemmässä taulukossa lueteltujen komponenttikohtaisten Wizardien lisäksi dBASE:ssa on seuraavat sovelluskohtaiset velhot eli opastavat muotoiluohjelmat:

Sivun alkuun


Seuraava sivu: Viite-eheys.