Kehitysympäristön yleiskuvaus ja asetukset

Timo Ahjos 27.3.1999
Perusvalikko
Help
Desktop Properties
Tavallinen aloitusnäkymä

Perusvalikko ja työkalupalkki (Toolbar)

Visual dBASE:n kehitysympäristöstä käytetään englanninkielessä nimitystä IDE (Integrated Development Environment). Sen komponentit esitellään tässä yksitellen, mutta normaalin sovelluskehitysistunnon aikana niitä on samanaikaisesti useita esillä yhtäaikaa.

Kun näytöltä on suljettu kaikki IDE:n komponentit, päävalikko ja sen alla oleva työkalupalkki pelkistyvät tällaisiksi:

Työkalupalkin kuvakkeet vastaavat yleensä aina joitakin valikosta löytyviä toimintoja ja työkalupalkin sisällön voi paljolti itse määritellä. Siksi tällä sivulla ei selitetä välttämättä jokaisen kuvakkeen merkitystä. Yllä olevassa kuvassa näkyvät kuvakkeet vastaavat toimintoja "New", "Open" ja "Context Sensitive Help". Viimeksi mainittu vastaa näppäimen F1 painallusta, jolloin tulee esille juuri siihen tilanteeseen sopiva sivu Help-tiedostosta.

Valikossa olevia asioita esitellään seuraavassa järjestyksessä oikealta vasemmalle.

Sivun alkuun


Help

Help-valikosta avautuvat "Developer's Guide" ja "Language Reference" ovat sisällöltään täsmälleen samat kuin tuotepaketin mukana tulevat samannimiset käsikirjat. Muut Help-valikon valinnat lienevät otsikon perusteella lukijalle tuttuja muista Windows-ohjelmista, joten niitä ei ole tarpeen tässä esitellä.

Sivun alkuun


Desktop Properties

Tällä välineellä voi muuttaa kehitysympäristön asetuksia. Kunkin valinnan merkityksen ja eri vaihtoehdot saa esille painamalla F1-näppäintä.

Country-sivu:

Päivämäärien ja lukujen esitystapa. Sivu näkyy yllä kuvassa. Oletusarvot tulevat koneen Windows-asetuksista.

Table-sivu:

Taulujen, tietueiden ja kenttien avaamista, vertailua, poissulkemista, tallentamista, etsimistä ja lukitsemista koskevat asetukset.

Data Entry -sivu

Files -sivu

Application -sivu

Programming -sivu

Sivun alkuun


Tavallinen aloitusnäkymä

Yllä olevassa kuvassa ovat esillä Navigator ja komentoikkuna. Ne esitellään seuraavaksi kumpikin omalla sivullaan ja niiden jälkeen File-alasvetovalikosta löytyvät "New/Open Project" sekä "Database Administration". Viimeksi mainittu esitellään suomeksi otsikolla "Viite-eheys, käyttöoikeudet".

Sivun alkuun


Seuraava sivu: Navigator