Ulkoisen SQL-tietokantakoneiston käyttö

Timo Ahjos 30.3.2000     Lataa kehykset

Jos sovelluksesi tai esimiehesi vaatii ulkoisen SQL-tietokantakoneiston käyttöä, sellaiseksi käy Visual dBASE 7.5:n kanssa mikä tahansa seuraavista:

Käytän termiä ulkoinen, jotta lukija oivaltaisi, että myös dBASE:n omasta tietokantakoneistosta (BDE, Borland Database Engine) kyselyt tehdään nykyisin SQL:llä (Structured Query Language). Ulkoinen SQL-tietokantakoneisto ei siis ole tarpeellinen sen vuoksi, että SQL:ää voitaisiin käyttää. Käyttöä voidaan perustella lähinnä verkkoliikenteen minimoinnilla ja tietokannan hallinnollisilla asioilla. Useimmat ulkoiset SQL-palvelimet vaativat kuitenkin paljon asiantuntevaa asennus- ja hoitotyötä, mikä nostaa kustannuksia melkoisesti.

Visual dBASE -sovellus kohdistaa tietokantaoperaatiot aina ensin sisäiseen BDE-tietokantakoneistoonsa, joka välittää ne edelleen ulkoiselle tietokantakoneistolle. Seuraaviin versioihin tullee mahdollisuus ohittaa BDE, joka on nykyisin Corel-konsernin omistuksessa.

Jos halutaan käyttää ulkoista tietokantakoneistoa, se pitää hankkia ja asentaa erikseen. Sen lisäksi pitää ostaa dBASE Inc'in tuote nimeltään "dConnections", joka sisältää "native drivers" kaikkiin edellä lueteltuihin tietokantoihin. (Borlandin aikana samaan tarkoitukseen tarvittiin dBASE:n Client/Server-versio ja sen mukana tullut "SQL-Links". Nykyisin tavallinen dBASE ja dConnections korvaavat ne. Ei ole enää olemassa erityistä Client/Server-versiota.) Poikkeus: ADS'iä käytetään toistaiseksi ODBC:n välityksellä, mikä ei vaadi dConnections'ia.

Kun sekä Visual dBASE että dConnections on asennettu, Control Panelissa olevassa "BDE Administrator":issa näkyvät kaikki edellä luetellut ulkoiset tietokantakoneistot luettelona, josta niitä voi valita käyttöön. Käyttöönotto tapahtuu käytännössä siten, että "BDE Administratorissa" annetaan kullekin ulkoiselle tietokannalle lyhyt alias-nimi ja määritellään polku, mistä se löytyy. Sovelluksen kyselyt voivat sitten olla sellaisia, että niissä yhdistetään tietoja sekä ulkoisista että sisäisistä tietokantatauluista.

Itselläni ei ole mitään edellä luetelluista ulkoisista SQL-tietokantakoneistoista, paitsi peruspaketin kylkiäisenä tullut yhden käyttäjän InterBase ja ADS. Jo senkin vuoksi puhe niiden käytöstä loppuu tähän. Tästä eteenpäin käsittelen vain niitä asioita, joihin ei tarvita dConnections-tuotetta.

Amerikkalaisissa organisaatioissa tehdään usein hyvinkin suuria ja tärkeitä sovelluksia käyttäen pelkästään dBASE:n tai FoxPron sisäistä tietokantakoneistoa. Suomalaisissa organisaatioissa taas on taipumusta uskoa, että aina tarvitaan vähintään Oracle tai SQL Server.

Visual dBASE:n kanssa työskenneltäessä on mahdollista toimia niinkin, että sovellus tehdään ensin BDE-tietokantakoneistoa käyttäen ja "upgreidataan" joskus myöhemmin ulkoista SQL-palvelinta käyttäväksi. Peruspaketti sisältää yhden käyttäjän InterBase- ja ADS-palvelimet. Jos sovelluksen tekee käyttäen niistä jompaa kumpaa, "upgreidaus" monen käyttäjän InterBase- tai ADS-palvelimeen ei vaadi muuta kuin ao. palvelimen päivityksen.

Seuraava sivu: BDE:n ymmärtämät taulutyypit