Tervehdys (16.10.2004)
Aloitussivu

dBASE-YHTEISÖ:
Oppaita (22.1.01)
Kaupallisia periaatteita
Kysymyksiä (22.1.01)
KESKUSTELUA SUOMEKSI

TUTUSTUMINEN VÄLINEISTÖÖN:
Johdanto
Asennus
Ulkoiset SQL-kannat
BDE-taulutyypit, ODBC
BDE:n asetukset
- Kehitysympäristö:
  - Yleiskuvaus, asetukset
  - Navigator
  - Project Explorer
  - Komentoikkuna
  - Tekstieditori
  - Muotoiluvälineet
Viite-eheys
Käyttöoikeudet

OHJELMOINTI:
Kielestä lyhyesti
OOP-perusasiat
Objektien hierarkia
Kielen rakenne
- Sovelluksen teko:
  - Projekti
  - Taulut, indeksit
  - Datamoduulit
  - Lomakkeet
  - Pääohjelma
  - ...
  - Web-erityispiirteet

LUOKKAKIRJASTO

Palaute Webmasterille


Kiitos käynnistä,
tule toistekin!