Venäläisten kirjainten käyttöönotto Windows XP Home -käyttöjärjestelmässä

©Timo Ahjos 23.11.2004 / 22.7.2019
Tämä sivu liittyy aineistoon,
joka on osoitteessa www.ahjos.net/kielet

Johdanto

Windows XP on nyt jo vanhentunut käyttöjärjestelmä, mutta kun tämän ohjeen olen kerran laatinut, ehkä siitä voi vieläkin olla jollekin apua. Ohjeen poistamisesta ei ainakaan olisi kenellekään mitään hyötyä. Uudemmissa käyttöjärjestelmissä venäjänkielisten kirjainten ja näppäimistön käyttöönotto lienee jo niin helppoa ja järjestelmässä itsessään hyvin ohjeistettua, että tämänkaltaista erillistä ohjetta ei tarvittane.

Tällä sivulla annetaan yksinkertaiset ohjeet venäjänkielisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjetta voi soveltaa myös muuhun kieleen, jossa sama problematiikka esiintyy.

Omassa koneessani kaikki tarvittavat määritykset oli tehty noin puoli vuotta ennen tämän ohjeen ensimmäisen version laadintaa. Siksi on hyvin mahdollista, että olen unohtanut tästä ohjeesta jonkin aikanaan tekemäni työvaiheen.

Tämä ohje on samalla Työväenopiston HTML-jatkokurssin harjoitustyö eli ensimmäinen sivu, jonka muotoilussa käytin css-tyylisivua.

Oletan seuraavassa, että koneessasi on selaimena Internet Explorer ja sähköpostiohjelmana Outlook Express, jotka molemmat tulivat Windows XP:n mukana. Jos käytät muuta selainta tai muuta sähköpostiohjelmaa, näitä ohjeita voi joutua hiukan sopeuttamaan.

Venäjänkielisten Web-sivujen lukeminen

Jos jollakin Web-sivulla näkemäsi venäjänkielinen teksti ei ole luettavaa, vaan koostuu ihmeellisistä merkeistä, valitse Internet Explorerin ylävalikon valinnasta "Näytä":

"Näytä" : "Koodaus" : "Lisää" : "kyrillinen (Windows)"

Lopuksi painat tietysti "Enter"-näppäintä. Jos tuo ei auta, kokeile valita viimeisessä vaiheessa jokin muu tarjolla olevista vaihtoehdoista, esim. "kyrillinen (KOI8-R)" tai "kyrillinen (KOI8-U)".

Jos myöhemmin huomaat, että suomenkielisillä sivuilla esiintyy venäläisiä kirjaimia, esim. venäläinen "d" suomen "ä":n paikalla, peruuta tuo edellä tehty koodauksen muutos valitsemalla:

"Näytä" : "Koodaus" : "länsieurooppalainen (Windows)"

Venäjänkielisen sähköpostin lukeminen

Windowsin mukana tullut Outlook Express -ohjelma näyttää luultavasti venäläisen tekstin automaattisesti oikein ilman mitään lisämäärityksiä. Jos niin ei kuitenkaan ole, ohjelman ylävalikossa olevasta näppäimestä "Näytä" avautuu aivan samat alavalikot kuin Internet Explorerissa. Tarvittavat toimenpiteet ovat täsmälleen samat kuin edellä on kuvattu.

Sellaiset selainkäyttöiset sähköpostiohjelmat, jotka eivät osaa näyttää venäjänkielistä tekstiä, näyttävät viestin tekstiosan tyhjänä ja sijoittavat varsinaisen tekstin liitetiedostoon. Saat sen luettavaan muotoon seuraavasti:

 1. Napsauta liitetiedosto auki ja katso, onko se luettavassa muodossa. Ellei ole, jatka seuraavasti:
 2. Avaa tekstinkäsittelyohjelma (esim. Word) ja siihen tyhjä sivu.
 3. Valitse sähköpostitekstin koko sisältö (Ctrl+A) ja kopioi se Windowsin leikepöydällä (Ctrl+C).
 4. Siirrä osoitin tekstinkäsittelyohjelmasi tyhjälle sivulle ja kopio saamasi teksti siihen Windowsin leikepöydältä (Ctrl+V).
 5. Anna tekstin olla myös tekstinkäsittelyohjelmassa kokonaan valittuna. Jos valinta meni vahingossa pois päältä, valitse koko teksti uudelleen hiirellä maalaamalla tai painamalla Ctrl+A.
 6. Valitse tekstinkäsittelyohjelmassa kirjasinlajiksi Arial tai Tahoma.

Noiden toimenpiteiden jälkeen tekstin pitäisi olla selvästi luettavaa venäjää!

Venäjänkielisen sähköpostin laatiminen ja lähettäminen

Kun laadit venäjänkielistä sähköpostia, sinulla pitää olla määriteltynä näppäimistö, joka antaa venäläisiä kirjaimia. Sen käyttöönotto käy helposti jäljempänä olevan ohjeen mukaan. Sen jälkeen voit kirjoittaa Outlook Expressiin venäjänkielistä tekstiä ihan samalla tavalla kuin suomenkielistäkin ilman mitään lisämäärityksiä.

Jos käytät Web-postia, joka ei tue kyrillisten kirjainten käyttöä, kirjoita asiasi tekstinkäsittelyohjelmalla ja lähetä valmis teksti sitten sähköpostin liitteenä. Valitse kirjasinlajiksi joko Arial tai Tahoma. Varsinaiseen sanomaan on silloin syytä kirjoittaa latinalaisin (=suomalaisin) kirjaimin vähintäänkin lyhyt ilmoitus siitä, että asiasi on oheisessa liitteessä. Muuten se voi jäädä vastaanottajalta huomaamatta. Vastaanottajan kielitaidosta luonnollisesti riippuu, millä kielellä tuon ilmoituksen voit kirjoittaa.

Arial vs. Tahoma: Nämä kaksi kirjasinlajia lienevät Windows XP:ssä ainoat, jotka sisältävät sekä venäläiset että suomalaiset kirjaimet. Aiemmissa Windows-versioissa Tahoma oli ainoa sellainen. Venäläiset kirjaimet löytyvät kyllä monista muistakin kirjasinlajeista, mutta jos samassa tekstissä on myös suomea, niissä ääkkösten päällä olevat pisteet jäävät pois.

Venäläisten kirjainten käyttöönotto näppäimistöllä

Tässä on kuvattuna helpoin tapa, joka ei vaadi mitään lisähankintoja. Vaiheet 2-6 on koottu näytönkuvaan, joka avautuu tästä napsauttamalla.

 1. Avaa Windowsin Ohjauspaneeli napsauttamalla: "Käynnistä" : "Asetukset" : "Ohjauspaneeli".
 2. a) Jos sinulla on käytössä Ohjauspaneelin "Luokiteltu näkymä", avaa siinä oleva linkki "Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset" ja sen jälkeen "Aluekohtaiset- ja kieliasetukset".
  b) Jos sinulla on käytössä Ohjauspaneelin "Perinteinen näkymä", avaa siinä oleva kuvake "Aluekohtaiset- ja kieliasetukset".
 3. Avautuvassa pienessä ikkunassa valitaan sivu "Kielet" ja painetaan siinä olevaa nappia "Tiedot".
 4. Avautuu ikkuna "Tekstipalvelut ja syöttökielet". Painetaan siinä olevaa nappia "Lisää".
 5. Avautuu ikkuna "Lisää kieli". Valitaan siinä "Kieli: venäjä" ja "Näppäimistöasettelu tai syöttömenetelmä: venäläinen".
 6. Ikkunan "Tekstipalvelut ja syöttökielet" alareunassa olevien nappien "Kielipalkki" ja "Näppäinasetukset" takaa avautuvilla valinnoilla voit vielä määritellä, kuinka haluat kielen vaihdon tapahtuvan.

Itse olen tehnyt kohdassa 6 sen valinnan, että kielipalkki näkyy aina pienikokoisena työpöydällä. Silloin siis näytön oikeassa alanurkassa oleva "FI" tai "RU" ilmaisee, onko sillä hetkellä käytössä suomalainen vai venäläinen näppäimistö. Näppäinasetuksia en ole muuttanut niiden oletusarvoista. Oletusarvoisesti näppäimistö vaihtuu kielestä toiseen painamalla "vasen Alt Shift". Jos käytössä on useampia kuin 2 näppäimistökieltä, tuota samaa toistetaan tarvittaessa useampia kertoja (esim. "FI" -> "RU" -> "EN" -> "FI" -> "RU" -> jne).

Mistä mikäkin kirjain löytyy? Varmimmin sen saat selville kokeilemalla. Avaa tekstinkäsittelyohjelmaan tyhjä sivu ja paina järjestyksessä jokaista näppäintä. Kun olet käynyt kaikki näppäimet läpi, pidä Shift-näppäin alaspainettuna, jolloin näet kustakin näppäimestä tulevan toisen merkin. Olen liimannut jokaisen näppäimen pystysuoraan etupintaan tarran, johon olen kynällä kirjoittanut siitä näppäimestä tulevan venäläisen kirjaimen tai muun merkin.

Microsoftin sivulta, jota ei ole enää internetissä, löysin alla olevan venäläisen näppäimistön kuvauksen. Minulla oleva näppäimistö toimii muuten kuvien esittämällä tavalla, paitsi että toisen rivin oikeanpuoleisinta ("kovan merkin" oikealle puolelle merkittyä) näppäintä ei ole olemassa siinä paikassa, vaan se on toiseksi alimmalla rivillä vasemmalla Shiftin vieressä.

Russian keyboard Shifted Russian keyboard

Vaihtoehtoinen eli "foneettinen" näppäimistöjärjestys

Edellä kuvattujen määritysten jälkeen tietokoneesi näppäimistöjärjestys on venäjää kirjoittaessasi sama kuin Venäjällä myytävissä tietokoneissa ja kirjoituskoneissa. Vain "C"-kirjain tulee samasta näppäimestä kuin suomea kirjoittaessasi, kaikki muut kirjaimet tulevat eri paikoista. Esim. venäjän "T" tulee samasta näppäimestä kuin suomen "N".

On olemassa myös toinen vaihtoehto, ns. foneettinen näppäimistöjärjestys. Siinä esim. venäjän "T" tulee samasta näppäimestä kuin suomen "T". Nimitys "foneettinen" tarkoittaa, että samoin äännettävät kirjaimet tulevat kummassakin kielessä samasta näppäimestä. Siten esim. venäjän "C" tulee samasta näppäimestä kuin suomen "S".

Kun opettelee käyttämään "kirjoituskone"-järjestystä, siinä oppii samalla, kuinka Venäjällä tietokonetta käytetään. Jos muistaa tämän näppäinjärjestyksen ulkoa, voi kirjoittaa venäjänkielistä tekstiä millä tahansa Windows-tietokoneella, vaikkapa kirjaston koneella, johon ei voi itse asentaa mitään. Foneettinen näppäimistöjärjestys oli suoraan valittavissa Windows 98:ssa, mutta Windows XP:ssä en ole sitä nähnyt. Sen voi kuitenkin imuroida maksutta monesta paikasta. Googlessa voi käyttää hakusanana esim. "Russian ASDF". (ASDF... = toiseksi alimman näppäinrivin näppäimet vasemmalta). Asennusohjelman ajamisen jälkeen se otetaan Windowsissa käyttöön aivan samalla tavalla kuin edellä on kuvattu. On vain huomattava, että se ei ole valintaluettelossa v-kirjaimen kohdalla kuten "venäjä" vaan r-kirjaimen kohdalla ("Russian ASDF").

Toivottavasti näistä ohjeista on apua!
Kaikki palaute on tervetullutta johdannossa mainittuun osoitteeseen!