Muistiinpanoja ICD-10 -tautiluokituksesta
Tämä ei ole virallinen tietolähde!
Paluu tautiluokitusmuistiinpanojen kansilehdelle

Muualla luokittamattomia oireita ja sairaudenmerkkejä

R40-R46 Tajunnan sisältöön, havaitsemiseen, tunnetilaan ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

Pois lukien: Oireet, jotka ovat psyykkisen sairauden ilmenemismuodon osa (F00-F99)

R40 Uneliaisuus, horros tai tajuttomuus
R41 Muut kognitiivisiin toimintoihin ja tajunnan vireyteen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
R42 Pyörrytys ja huimaus
R43 Haju- ja makuhäiriöt
R44 Muut yleisiä aistimuksia ja havaintoja koskevat oireet ja sairaudenmerkit
R45 Tunnetilaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
R46 Ulkomuotoom ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

R47-R49 Puheeseen ja ääneen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

R47 Muualla luokittamattomat puhehäiriöt
R48 Lukemishäiriö ja muut muualla luokittamattomat symbolifunktion häiriöt
R49 Äänihäiriöt

R50-R69 Yleiset oireet ja sairaudenmerkit

R50 Muusta tuntemattomasta syystä aiheutunut kuume
R51 Päänsärky
R52 Muualla luokittamaton kipu
R53 Huonovointisuus ja väsymys
R54 Seniliteetti (vanhusmaisuus)
R55 Pyörtyminen ja kollapsi
R56 Muualla luokittamattomat kouristukset
R57 Muualla luokittamaton sokki
R58 Muualla luokittamaton verenvuoto
R59 Suurentuneet imusolmukkeet
R60 Muualla luokittamaton turvotus
R61 Runsas hikoilu
R62 Odotetun normaalin fysiologisen kehityksen tapahumatta jääminen
R63 Ruuan ja nesteen nauttimiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
R64 Kakeksia
R68 Muut yleiset oireet ja sairaudenmerkit
R69 Tuntemattoman tai epäspesifisen tekijän aiheuttama ja sijainniltaan määrittämätön sairaustila

R40 Uneliaisuus, horros tai tajuttomuus

R40.0 Uneliaisuus
R40.1 Horros
R40.2 Määrittämätön kooma
Tämän sivun alkuun

R41 Muut kognitiivisiin toimintoihin ja tajunnan vireyteen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

R41.0 Määrittämätön desorientoituminen
R41.1 Anterogradinen muistinmenetys
R41.2 Retrogradinen muistinmenetys
R41.3 Muu muistinmenetys
R41.8 Muu tai määrittämätön kognitiivisten toimintojen ja tajunnan vireyden oire tai sairaudenmerkki
Tämän sivun alkuun

R42 Pyörrytys ja huimaus


R43 Haju- ja makuhäiriöt

R43.0 Hajuaistittomuus
R43.1 Hajuharha
R43.2 Makuharha
R43.8 Muu tai määrittämätön haju- ja/tai makuhäiriö
Tämän sivun alkuun

R44 Muut yleisiä aistimuksia ja havaintoja koskevat oireet ja sairaudenmerkit

R44.0 Kuuloharhat
R44.1 Näköharhat
R44.2 Muut harhat
R44.3 Määrittämättömät harhat
R44.8 Muu tai määrittämätön yleisiä aistimuksia ja havaintoja koskeva oire tai sairaudenmerkki
Tämän sivun alkuun

R45 Tunnetilaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

R45.0 Jännittyneisyys
R45.1 Levottomuus ja agitaatio
R45.2 Huolestuneisuus
R45.3 Itsekurin puute ja apatia
R45.4 Ärtyneisyys ja viha
R45.5 Vihamielisyys
R45.6 Fyysinen väkivaltaisuus
R45.7 Määrittämätön järkytystila
R45.8 Muu tunnetilaan liittyvä oire ja sairaudenmerkki
Tämän sivun alkuun

R46 Ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

R46.0 Kehno henkilökohtainen hygienia
R46.1 Omituinen (bisarri) ulkomuoto
R46.2 Outo ja selittämätön käyttäytyminen
R46.3 Ylenmääräinen touhukkuus
R46.4 Hitaus ja heikko vastaanottavaisuus
R46.5 Epäluuloisuus ja huomattavan välttelevä käytös
R46.6 Stressitilanteiden aiheuttama kohtuuton huolestuneisuus ja huomion kiinnittyminen
R46.7 Tavaton monisanaisuus ja yksityiskohtien luetteleminen, jotka hämärtävät konsultaation ja yhteydenoton tarkoituksen
R46.8 Muu ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvä oire tai sairaudenmerkki
Tämän sivun alkuun

R47-R49 Puheeseen ja ääneen liittyvät oireet ja sairauden merkit

R47 Muualla luokittamattomat puhehäiriöt
R48 Lukemishäiriö ja muut muualla luokittamattomat symbolifunktion häiriöt
R49 Äänihäiriöt
Tämän sivun alkuun

R50-R69 Yleiset oireet ja sairaudenmerkit

R50 Tuntemattomasta syystä aiheutunut kuume
R51 Päänsärky
R52 Muualla luokittamaton kipu
R53 Huonovointisuus ja väsymys
R54 Seniliteetti (vanhusmaisuus)
R55 Pyörtyminen ja kollapsi
R56 Muualla luokittamattomat kouristukset
R57 Muualla luokittamaton sokki
R58 Muualla luokittamaton verenvuoto
R59 Suurentuneet imusolmukkeet
R60 Muualla luokittamaton turvotus
R61 Runsas hikoilu (hyperhidroosi)
R62 ODOTETUN NORMAALIN FYSIOLOGISEN KEHITYKSEN TAPAHTUMATTA JÄÄMINEN
R62.0 Kehitysvaiheen viivästyminen
R62.8 Muu odotetun normaalin fysiologisen kehityksen tapahtumatta jääminen
Tämän sivun alkuun
R63 RUUAN JA NESTEEN NAUTTIMISEEN LIITTYVÄT OIREET JA SAIRAUDENMERKIT
R63.0 Ruokahaluttomuus (lat. Anorexia)
R63.1 Runsas juominen
R63.2 Runsas syöminen (polyfagia)
R63.3 Syömisvaikeudet ja ruuan antamisen laiminlyönti
R63.4 Poikkeava painonmenetys
R63.5 Poikkeava painonlisäys
R63.8 Muu ravinnon ja nesteen ottoon liittyvä oire ja sairaudenmerkki
R64 Kakeksia
Tämän sivun alkuun
R68 MUUT YLEISET OIRET JA SAIRAUDENMERKIT
R68.0 Hypotermia, joka ei liity ympäristön alhaiseen lämpötilaan
R68.1 Ensimmäiselle ikävuodelle ominaiset ei-spesifiset oireet
R68.2 Määrittämätön suun kuivuus
R68.3 Rumpupalikkasormet
R68.8 Muu yleinen oire tai sairaudenmerkki
R69 Tuntemattoman tai epäspesifisen tekijän aiheuttama ka sijaiiniltaan määrittämätön sairaustila

Tämän sivun alkuun     Tautiluokitusmuistiinpanojen alkuun