Muistiinpanoja ICD-10 -tautiluokituksesta
Tämä ei ole virallinen tietolähde!
Paluu tautiluokitusmuistiinpanojen kansilehdelle

Z70-Z76 Yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin muissa yhteyksissä

Z70 Sukupuoliasenteita, sukupuolikäyttäytymistä ja sukupuolista suuntautumista koskeva neuvonta
Z71 Muualla luokittamaton yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin neuvoja ja lääketieteellisiä ohjeita varten
Z72 Elämäntapoihin liittyvät ongelmat
Z73 Elämäntilanteen hallintaan liittyvät ongelmat (mm. burn-out)
Z74 Ongelmat, jotka liittyvät riippuvuuteen hoitajasta
Z75 Hoitomahdollisuuksiin ja muihin terveyspalveluihin liittyvät ongelmat
Z76 Muussa yhteydessä tapahtunut yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin

Z70 Sukupuoliasenteita, sukupuolikäyttäytymistä ja sukupuolista suuntautumista koskeva neuvonta

Z70.0 Sukupuoliasenteita koskeva neuvonta

Hämmentyneisyydestä, pelokkuudesta tai muusta sukupuoliasioihin kohdistuvasta kielteisestä tunteesta huolestuneen potilaan neuvonta.

Z70.1 Sukupuolikäyttäytymistä ja sukupuolista suuntautumista koskeva neuvonta

Impotenssista, sukupuolisesta kylmyydestä, sukupuolisesta holtittomuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta huolestuneen potilaan neuvonta.

Z70.2 Toisen henkilön sukupuolikäyttäytymistä ja suuntauumista koskeva neuvonta

Lapsen, partnerin tai puolison sukupuolista käyttäytymistä ja suuntautuneisuutta koskeviin kysymyksiin vastaaminen.

Z70.3 Sukupuolisia asenteita sekä sukupuolista suuntautuneisuutta ja käyttäytymistä koskeviin useisiin huoliin liittyvä neuvonta
Z70.8 Muu sukupuolineuvonta
Z70.9 Määrittämätön sukupuolineuvonta
Tämän sivun alkuun

Z71 Muualla luokittamaton yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin neuvoja ja lääketieteellisiä ohjeita varten

Z71.0 Neuvon pyytäminen toisen henkilön puolesta
Z71.1 Sairautta pelkäävä henkilö, jolle ei voida tehdä sairausdiagnoosia
Z71.2 Yhteydenotto tutkimustulosten selvittelyä varten
Z71.3 Ruokavalioneuvonta
Z71.4 Alkoholin väärinkäyttöön littyvä ongelma
Z71.5 Lääkkeiden ja/tai huumeiden väärinkäyttöön liittyvä neuvonta
Z71.6 Tupakan väärinkäyttöön liittyvä neuvonta
Z71.7 HIV-tartuntaan liittyvä neuvonta
Z71.8 Muu neuvonta
Tämän sivun alkuun

Z72 Elämäntapoihin liittyvät ongelmat

Z72.0 Tupakan käyttö
Z72.1 Alkoholin käyttö
Z72.2 Lääkkeiden ja/tai huumeiden käyttö
Z72.3 Fyysisen harjoituksen puuttuminen
Z72.4 Sopimaton ruokavalio ja sopimattomat ruokailutavat
Z72.5 Sukupuolinen riskikäyttäytyminen
Z72.6 Uhkapeli ja vedonlyönti
Z72.8 Muu elämäntapoihin liittyvä ongelma
Z72.9 Määrittämätön elämäntapaan liittyvä ongelma
Tämän sivun alkuun

Z73 Elämäntilanteen hallintaan liittyvät ongelmat

Z73.0 Työuupumus (burn-out)

Huom! Tämä koodi kuvaa mahdollisen oireen tai sairauden syytä tai taustaa. Sen käyttäminen ainoana tai päädiagnoosina ilmaisee, että potilas ei ole sairas. Esimerkiksi mahdolliseen lääkärintodistukseen sairauslomaa varten on syytä kirjata työuupumuksen aiheuttama tilanne päädiagnoosiksi. Työuupumus on sivudiagnoosi.

Z73.1 Persoonallisuuspiirteiden korostuminen
Z73.2 Rentoutumisen ja vapaa-ajan puute
Z73.3 Muualla luokittamaton stressi
Z73.4 Muualla luokittamaton sosiaalinen kyvyttömyys
Z73.5 Muualla luokittamaton sosiaalinen rooliristiriita
Z73.6 Invaliditeetin aiheuttamat toimintarajoitukset
Z73.8 Muu elämäntilanteen hallintaan liittyvä ongelma
Z73.9 Määrittämätön elämäntilanteen hallintaan liittyvä ongelma
Tämän sivun alkuun

Ongelmat, jotka liittyvät riippuvuuteen hoitajasta

Z74.0 Liikuntarajoittuneisuus
Z74.1 Riippuvuus henkilökohtaisesta hoidosta
Z74.2 Riippuvuus henkilökohaisesta hoidosta kodissa, jossa ei ole avun antamiseen pystyvää henkilöä
Z74.3 Jatkuvan valvonnan tarve
Z74.8 Muu ongelma, joka liittyy riippuvuuteen hoitajasta
Z74.9 Määrittämätön ongelma, joka liittyy riippuvuuteen hoitajasta
Tämän sivun alkuun

Z75 Hoitomahdollisuuksiin ja muihin terveyspalveluihin liittyvät ongelmat

Z75.0 Terveyspalvelujen puute kotona
Z75.1 Asianmukaiseen hoitopaikkaan pääsyä odottava henkilö
Z75.2 Muu tutkimukseen ja hoitoon pääsyä odottava henkilö
Z75.3 Terveydenhoidon palvelujen huono saatavuus
Z75.4 Muun avustuselimen palvelujen huono saatavuus
Z75.5 Omaisen hoitoloma
Z75.8 Muut hoitomahdollisuuksiin tai muihin terveyspalveluihin liittyvät ongelmat
Z75.9 Määrittämätön hoitomahdollisuuksiin ja muihin terveyspalveluihin liittyvä ongelma
Tämän sivun alkuun

Z76 Muussa yhteydessä tapahtunut yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin

Z76.0 Reseptin uusiminen
Z76.1 Löytölapsen terveysvalvonta ja hoito
Z76.2 Muun terveen lapsen terveysvalvonta ja hoito
Z76.3 Potilaan saattaja
Z76.4 Muu terveydenhoitolaitoksessa asuva
Z76.5 Tekosairas (tietoinen simulantti)
Z76.8 Muussa yhteydessä tapahtunut yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin
Z76.9 Määrittämätön yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin
Tämän sivun alkuun     Tautiluokitusmuistiinpanojen alkuun