Beckin masennustesti (Beck Depression Inventory, BDI)

Testi on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät olevansa ehkä masentuneita ja pohtivat, olisiko syytä kääntyä ammattiauttajan puoleen. Testilomake avautuu otsikkoa napsauttamalla.

Kysymyksiin vastataan myönteisesti, jos kysytyt tapahtumat tai tuntemukset ovat esiintyneet saman kahden viikon aikana ja ne merkitsevät muutosta aiempiin tuntemuksiin nähden.

Kunkin kysymyksen ensimmäisestä vastausvaihtoehdosta tulee 0 pistettä, toisesta 1 piste, kolmannesta 2 pistettä ja neljännestä 3 pistettä. Jos pisteiden yhteismääräksi tulee 17 tai enemmän, lääkärin puheille menoa suositellaan.

Tietysti lääkäriin meno on sitä tärkeämpää, mitä korkeampi pistemäärä on. Masennus luokitellaan lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi. Yli 30 pistettä viittaa jo vaikeaan masennustilaan, jolloin on viimeistään ehdottomasti syytä hakeutua hoitoon.

Hoitoon hakeutumista ei pidä jättää viime tippaan senkään vuoksi, että hoidot ovat hidasvaikutteisia. Siis hoitoon hakeutumisen jälkeen voi joutua odottamaan vielä monta, monta viikkoa, ennen kuin mitään konkreettista helpotusta tulee.

Testin laatijan kotisivut: Aaron Beck & The Beck Institute