Asemakaava


4.12.2006

Asemakaava määrittelee, mitä millekin alueelle (engl. domain) voi rakentaa. Erikseen julkaistu tonttikartta kuvaa, mitä eri alueilla on tällä hetkellä rakennettuna.

Ahjos.net
Ahjos.net muodostettiin 16.7.2004 yhdistämällä Kanfi.com ja Svision.net.
Alueen ensisijaisena tavoitteena on olla yleishyödyllinen tietolähde ja keskustelufoorumi. Nykyisin eniten luettuja ovat ravinto- ja masennusaiheiset sivustot. Google on pisteyttänyt korkeimmalle dBASE-ohjelmiston kuvauksen, vaikka se jäi aikanaan keskeneräiseksi ja on jo vanhentunut. Helsingissä käyneistä ilmalaivoista koottu suppea tietopaketti valokuvineen on ainutlaatuinen. Finanssialaa, tietotekniikkaa ja johtamista koskevat artikkelit on imuroitu tuhansia kertoja ja niihin on viitattu opinnäytteissä ja eräissä muissakin julkaisuissa. Sama koskee matkakertomusta Pietarista ja Karjalan tasavallasta.
Alueelle saa rakentaa myös perhekeskeisen osan, johon soveltuvat esim. sivuston perustajan Timo Ahjoksen, mutta myös koko Ahjos-suvun kokemuksista, työstä ja harrastuksista kertovat sivustot. Historiallisesti korvaamattomia tulevat olemaan suvun valokuva-albumi (alkaen vuodesta 1916) ja Timo Ahjoksen muistelmat, joiden molempien rakennustyö on jo aloitettu. Myöhemmin aloitettavia rakennuskohteita voisivat olla esim. Tapio Ahjoksen (1912-1971) runot ja öljyvärimaalaukset.
Alue soveltuu niinikään "Rahoitussuunnittelu Ahjos & Kumppanit Oy":n käyttöön. Yhtiön toimialana on raha-asioita koskevat suunnittelu-, hoito-, konsultointi-, koulutus- ja järjestelmäpalvelut. Yhtiön englanninkielinen nimi on "Treasury Planning Ahjos & Partners Ltd". Yhtiön liiketoiminta on lopetettu vuonna 2003, mutta se on kuitenkin vielä olemassa ja periaatteessa joku voi käynnistää toiminnan myöhemmin uudelleen.
Kanfi.com
Kanfi.com oli koko tämän alueen alkuperäinen nimi. Kanfi.comiin kohdistuvat kutsut ohjataan nykyisin "Domain Forwarding" -tekniikalla vastaavaan osoitteseen Ahjos.netissä, siis alikansion ja tiedoston tarkkuudella mihin tahansa osoitteeseen. Tämä järjestely kannattaa pitää voimassa niin kauan kuin Kanfi.comille ei ole erityistä uutta käyttöä, koska monien nykyisin Ahjos.netissä olevien sivujen sisältöön viitataan edelleenkin Kanfi.com-alkuisella osoitteella. Kyseiset viittaukset ovat siis tuntemattomien lukijoiden suosikkilistoilla ja heidän ylläpitämillään sivuilla.
Kanfi on myös "Rahoitussuunnittelu Ahjos & Kumppanit Oy":n aputoiminimi, jonka toimiala on "Raha-asioita koskevat järjestelmäpalvelut".
Svision.net
Alue oli aiemmin Kanfi.comin tietovarasto, koska Kanfi.comissa oli alunperin vain 2 megatavua levytilaa käytettävissä, mutta Svision.netissä levytilaa oli paljon enemmän. Monet lukijoiden laatimat linkit, joita esiintyy paperiversioina jaetuissa julkaisuissakin, käyttävät pysyvästi svision.net-alkuista osoitetta. Samoin svision.net-loppuisia sähköpostiosoitteita ja muita viittauksia esiintyy Timo Ahjoksen vuonna 1998 laatimassa vakuutusaiheisessa konsulttityössä, jota jaettiin paperille painettuna ja CD-levyillä. Tällä hetkellä alueelle kohdistuvat kutsut ohjataan kansioon www.ahjos.net/svision/, jossa oleva .htaccess-tiedosto heittää lukijan hänen pyytämäänsä kansioon tai tiedostoon Ahjos.netiin. Järjestely on tehty Googlen ohjeiden mukaisesti siten, että palvelin antaa samalla ilmoituksen "301 Permanently Redirected". Sitä ei lukija näe, mutta Googlen robotti huomaa sen ja muuttaa (tai on jo muuttanut) Googlessa olevan Svision.net-viittauksen osoittamaan Ahjos.netiin. Tämä järjestely kannattaa pitää voimassa niin kauan kuin Svision.netille ei ole erityistä uutta käyttöä, koska monien nykyisin Ahjos.netissä olevien sivujen sisältöön viitataan edelleenkin Svision.net-alkuisella osoitteella.
"Internetkonsultointi Svision" (englanniksi "Svision Internet Consulting") on "Rahoitussuunnittelu Ahjos & Kumppanit Oy":n aputoiminimi, jonka toimiala on "Raha-asioita koskevat internet-pohjaiset konsultointipalvelut".
Nimi "Svision" on alunperin lyhennys sanasta "supervision", joka alla mainitun konsulttityön yhteydessä viittasi vakuutusvalvontaan. Sittemmin sen on tulkittu tarkoittavan "superb vision" eli suomeksi " erinomainen visio".
Iais.net
Alue perustettiin Timo Ahjoksen toimesta hänen valmistautuessaan esittelemään konsulttityötään IAIS:n konferenssissa Cancunissa Meksikossa syys-lokakuun vaihteessa 1998. (IAIS = International Association for Insurance Supervisors, vakuutusvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhdistys). Konferenssissa jaettuun painettuun aineistoon sisältyy linkki www.iais.net, josta avautui Svision.netissä oleva konsulttityö. Kun kyseinen organisaatio ei ollut valmis ottamaan domainia itselleen, se jäi konsultille, joka keksi lyhenteelle uuden merkityksen: "Internet Access to Interesting Services". Nykyisin osoite www.iais.net viittaa domain-rekisterissä kansioon www.ahjos.net/IAIS/ ja alkuperäinen konsulttityö on nykyisin osoitteessa www.iais.net/svision. Se on siis työ, jonka Timo Ahjos teki Rahoitussuunnittelu Ahjos & Kumppanit Oy:n lukuun. Lukemiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, joita sivuston ylläpitäjä saa antaa vain työn tilaajan eli Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston suostumuksella. Sisällöstä tarkemmin: Tonttikartta 2.
Ei ole juridista estettä sille, että tätä aluetta alettaisiin käyttää johonkin uuteen tarkoitukseen, kunhan vain huolehditaan siitä, ettei loukata konsulttityön tilaajan tai IAIS-organisaation oikeuksia.
Finanssipalvelu.net
Alue sopii hyvin jäljempänä lueteltujen rahoitus-, vakuutus- ja sijoitusaiheisten alueiden ylätasoksi, jonne voi tallentaa niille yhteisiä tiedostoja, kuten CSS-tyylitiedostoja.
Tällä hetkellä alue on tyhjä ammatillisesta asiasisällöstä, mutta siellä voi olla ajoittain kokeiltavana erilaisia sisällönhallinta- yms. ohjelmia.
Vakuutus.net
Alue sopii vakuutusaiheisen sisällön säilytyspaikaksi.
Tällä hetkellä alueella on vain vuonna 1998 koottu linkkikokoelma, jota pääsee katsomaan vain jäljempänä mainitun keskustelufoorumin sisältä, sen eri kohdista. Vierailijat ohjataan automaattisesti em. keskustelufoorumille. Vaikka kokoelma on sellaisenaan jo vanhentunut, monet linkit viittaavat kuitenkin sivustoihin, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
Rahoitusinfo.net
Alue sopii rahoitusaiheisen sisällön säilytyspaikaksi. Tällä hetkellä se on tyhjä. Vierailijat ohjataan alla mainitulle keskustelufoorumille.
Rahoitusfoorumi.net
Riippumaton rahoitus-, vakuutus- ja sijoitusaiheinen keskustelufoorumi, joka on tällä hetkellä käytännöllisesti katsoen kuollut. Keskustelua ei ole ja monet linkit ovat vanhentuneet.