Iais.net -alueen tonttikartta


6.12.2006

Tämä tonttikartta kuvaa, mitä millekin tontille on rakennettu. Tonteiksi kutsutaan tässä kirjoituksessa kansioita ja tiedostoja. (Vertaa: Asemakaava)

Jokaisen alla mainitun tontin täydellisen osoitteen alkuun kuuluu http://www.iais.net/ ellei erikseen ole toisin mainittu. Tuo osoite viittaa nykyisin kansioon, jonka oikea osoite on http://www.ahjos.net/IAIS/

Pääkansion sisältö

index.html
Pääkansiossa ei ole muuta kuin tämä avaussivu, joka näyttää tiedostossa RossonSSK.gif olevan otsikon "Internet Access to Interesting Services". Lisäksi sivulla on linkki, jossa kerrotaan englanniksi, että alkuperäinen sisältö on edelleen luettavissa osoitteesta www.iais.net/svision.

Kansion svision/ sisältö

Tässä kansiossa on erittäin tärkeä sisältö eli Timo Ahjoksen vuosina 1998-99 tekemä konsulttityö. Osa kansioista on suojattu siten, että lukemiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Niitä ei saa muuttaa eikä jakaa ilman työn tilaajan antamaa lupaa. Missään tapauksessa salasanasuojausta ei saa poistaa siten, että tiedostot avautuisivat kenen tahansa luettaviksi. Ne eivät sisällä mitään salaisuuksia, mutta työn tilaaja maksoi siitä huomattavan summan konsulttipalkkiona ja sen luvaton julkaiseminen voisi aiheuttaa korvausvaatimuksen.

Aiemmin domain svision.net viittasi tähän aineistoon, mutta nykyisin se viittaa kansioon ahjos.net/svision ja sitä kautta avaa uudelleenohjaustekniikalla pääsyn samaan sisältöön kuin www.ahjos.net.

Jäljempänä eri kohdissa mainittu CD-versio tarkoittaa vuosina 1998-99 jaettuja CD-levyjä, joilla oli sama sisältö kuin kansiossa svision alikansioineen. Sittemmnin palautelomakkeen ohjaustiedosto on siirretty palvelimella svision-kansiota ylemmälle hierarkiatasolle, jolloin se jäisi pois CD-levyltä, jos niitä vielä tehtäisiin.

svision/index.html
Avaustiedosto, joka perustaa kaksi rinnakkaista kehystä. Vasemmanpuoleiseen kehykseen avautuu valikkona englanninkielinen vakuutusalan linkkikokoelma tiedostosta links/index.html ja sen alle logo "Insurance on the Internet and in other Electronic Media" tiedostosta cover/logo.htm. Oikeanpuoleiseen kehykseen avautuu konsulttityön kansilehti tiedostosta cover/greeting.htm.
svision/CD-index.htm
Edellistä vastaava CD-levyillä jaetun version kansilehti, joka suorittaa samansisältöisen avauksen CD-levyltä.
svision/discus-removed.htm
Tiedosto avautuu linkeistä, joista alunperin avautui Discus-keskustelufoorumi. Tiedostossa kerrotaan englanniksi ja suomeksi, että keskustelufoorumi on suljettu ja poistettu toukokuussa 2005. Yhteydenottoon pyydetään sen sijaan käyttämään sivulla olevasta linkistä avautuvaa englanninkielistä palautelomaketta.
svision/palaute.htm
Englanninkielinen palautelomake, jonka nimi oli alunperin "feedback.htm". Nimi muutettiin suomenkieliseksi sen jälkeen, kun [silloinen] amerikkalainen Web-isäntä jahtasi mahdollisesti roskapostitukseen käytettäviä feedback-lomakkeita ja välillä estikin niiden toiminnan.
Palautelomake kutsuu postitusohjelmaa www.ahjos.net/cgi-bin/cgiemail/ ja postituksen ohjaustiedostoa www.ahjos.net/palaute-stm.txt, jotka sijaitsevat siis palvelimen kansiorakenteen hierarkiassa ylemmällä tasolla kuin www.iais.net. Jos iais.net siirretään osoittamaan muualle, näitä viittauksia täytyy muistaa muuttaa vastaavalla tavalla!
svision/Readme.txt
CD-levyllä jaettu ohjetiedosto. Huom! Tiedoston sisältämän tekstin lopussa luvattiin: "The Web site, from which this copy is taken, may be updated. This is a snapshot of the site as it was on the date written on the label of the disc. To get updated information on the topic, visit the Web site http://www.svision.net . … E-mail: cd…svision.net"

Alikansioiden tietosisältö

svision/cgi-bin/
Ohjelmakansio, joka on ollut tyhjä toukokuusta 2005 alkaen, kun konsulttityöhön kuulunut Discus-keskustelufoorumi poistettiin käytöstä.
svision/cover/
Konsulttityön kansilehti logoineen ja tervehdyksineen.
svision/english/
Salasanalla suojattu kansio, jossa on konsulttityön englanninkielinen aineisto ja lopputulos.
svision/english/ftp/
Nimestään huolimatta tavallinen selaimella käytettävä alikansio, jossa on .doc- ja .rtf-tyyppisiä asiakirjoja. Alun perin ne olivat kansiossa, josta tiedostosiirto tapahtui ftp:llä.
svision/finnish/
Salasanalla suojattu kansio, jossa on konsulttityön suomenkielinen aineisto ja lopputulos. Paljon tiedostoja!
svision/finnish/akt-yhd/
Aineisto, jota Timo Ahjos näytti ja jakoi Suomen Aktuaariyhdistys ry:n kokouksessa maaliskuussa 1999 tätä konsulttityötä esitellessään.
svision/friman/
Alikansio on peräisin ajalta, jolloin svision oli itsenäisen Web-tilin pääkansio. Silloin sen alla oli paljon muutakin sisältöä kuin tuo konsulttityö, mm. Friman-suvun sukualbumi. Nykyisin tässä alikansiossa on vain index.html-tiedosto, jossa ilmoitetaan, että kyseinen sukualbumi on nykyisin osoitteessa www.ahjos.net/friman.
svision/links/
Timo Ahjoksen konsulttityön yhteydessä kokoama vakuutusalan englanninkielinen linkkikokoelma, joka on koko ajan ollut kenen tahansa luettavissa. Se avautuu sivun http://www.iais.net vasemmaksi palstaksi.
Tähän linkkikokoelmaan on Rahoitusfoorumi.netin keskustelufoorumilla "Rahoitus - Vakuutus - Sijoitus" paljon viittauksia. Osa niistä on voinut jäädä muotoon www.iais.net/links/..., jolloin ne eivät enää toimi. Sellaisia viittauksia oli aiemmin myös Googlessa - toivottavasti ei enää!
svision/matrix/
Salasanalla suojattu kansio, jossa on konsulttityön lopputulos matriisimuodossa ("Issue matrix").