C
28.01.1996

COMPUSERVEN FOORUMITEKNIIKAN SOVELTAMINEN

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole esitellä CompuServeä sinänsä vaan kiinnittää lukijan huomio mahdollisuuteen soveltaa samaa tekniikkaa yrityksen sisäisessä viestinnässä.

Compuserve Information System (CIS) on amerikkalainen sähköpostijärjestelmä, joka palvelee jo yli 4 miljoonaa jäsentä maailmanlaajuisesti. Keskeisen osan palvelusta muodostavat sähköposti ja siihen läheisesti liittyvät foorumit. Alla mainitut toiminnot olisivat luotavissa PC-tasoisella tietokantaohjelmalla suuriinkiin yrityksiin. CompuServen järjestelmä on toteutettu Windows NT-palvelimilla.

Mitä hyötyä siitä sitten olisi? Tällä tavalla voitaisiin hallinnoida yrityksen sisäisiä ohjeita, käsikirjoja, tiedotteita ja yleensä kaikkea sellaista tietoaineistoa, jonka pitäisi olla joko kaikkien tai vain tiettyyn jakelulistaan kuuluvien henkilöiden käytettävissä. CompuServen foorumitekniikan olennaiset piirteet ovat seuraavat:

1) Kullakin foorumilla on nimetty hoitajansa (engl. "sysop"), joka huolehtii päivittäin siitä, että foorumin tiedot ovat asianmukaisissa alaosastoissa ja että siellä ei ole mitään ylimääräistä. Tarvittaessa foorumilla voi olla useampiakin hoitajia.

2) Foorumiin tai ainakin sen esittelytietoihin pääsee tutustumaan liittymättä siihen. Vierailija voi näkemänsä perusteella harkita, kannattaako hänen liittyä vai ei.

3) Foorumin normaali käyttö edellyttää siihen liittymistä, joka yleensä tapahtuu napin painalluksella. Foorumin jäsenyyttä voidaan kuitenkin rajoittaa, jolloin sitä anotaan foorumin hoitajalle lähetetyllä sanomalla. Ohjelma tarkistaa käyttäjän tunnuksen jäsenluettelosta aina ennen sisäänpääsyä.

4) Foorumin tietosisältö muodostuu esittelytiedoista, ilmoitustaulusta, kirjastosta ja reaaliaikaisesta keskustelusta.

4a) Esittelytiedoista voi lukea foorumin tarkoituksen, sen hoitajien esittelyn ja foorumin jäsenille annetut yleistiedotteet aikajärjestyksessä.

4b) Foorumin ilmoitustaululle kuka tahansa foorumin jäsen voi lähettää sanomia muiden jäsenten luettaviksi. Kunkin foorumin ilmoitustaulu jakautuu alaosastoihin, joilla voi tarvittaessa olla omat hoitajansa. Esim. yrityksen henkilöasioita käsittelevän foorumin alaosastoina voisi olla sellaisia kuin "Autoedut", "Työaika", "Sairastaminen", "Vakuutukset", "Vuosilomat" jne. Sanomat ketjuttuvat sanoman otsikon mukaisesti siten, että vaikka ne ovat aikajärjestyksessä, lukija voi poimia tietystä aiheesta käydyn keskustelun erilleen muista (esim. "Auton käyttömaksu 1996"). Ilmoitustaululta sanomat poistuvat FIFO-periaatteella aikajärjestyksessä.

4c) Foorumin kirjastoon voidaan tallentaa millä tahansa ohjelmalla laadittuja tiedostoja jäsenten imuroitaviksi. Myös kirjasto on jaettu alaosastoihin. Kukin tiedosto säilyy kirjastossa niin kauan kuin se on ajankohtainen, siis vaikka useita vuosia.

4d) Reaaliaikainen keskustelu eli konferenssi toimii käytännössä lähinnä siten, että jäsenille ilmoitetaan tietty aika, jolloin keskustellaan tietystä aiheesta.

Tämän sivun alkuun
Sisällysluettelo ja ohjeet