I
10.03.1996

INTERNETIN HYÖTYKÄYTTÖ YRITYKSESSÄ

Ensimmäisenä tulee kysymykseen yhden tai useamman "Internet-päätteen" hankinta Web-sivujen katselua varten. Webin kautta yritys voi hankkia paljon hyödyllistä tietoa eri markkinaosapuolista, tarjolla olevista tuotteista ja palveluista sekä saada tuotekohtaista tukea aiemmin hankituille välineille. Samalla välineistöllä voidaan myös "imuroida" maksutta jaettavia tiedostoja, kuten ohjelmia ja ohjaimia. Vaikka kaikki Webistä luetut sivut tallentuvat tilapäisesti lukijan koneen ns. cache-muistiin, HTML-kielisten sivujen paikallinen arkistointi myöhempää käyttöä varten on hankalaa. Ongelma on siinä, että sivulla olevat kuvat ja kuviot eivät automaattisesti tallennu sivun mukana vaan ne pitää tallentaa erikseen. Se on kyllä mahdollista, mutta käytännössä työlästä. Näin ollen kannattaa harkita, onko työ- ja toisaalta linjakustannukset huomioon ottaen tarkoituksenmukaista tallentaa haettuja sivuja paikallisesti esim. informaatikko-tyyppisen henkilön toimesta vaiko hakea ne uudelleen verkosta jokaista käyttökertaa varten.

Seuraava luonnostaan heräävä kysymys on yrityksen suhtautuminen Internet-sähköpostiin. Se on kätevä ja käyttökustannuksiltaan edullinen, mutta onko sen tietoturva yrityksen kirjeenvaihtoon riittävä? Tietoturvaa voidaan parantaa salausavaimilla, joiden käyttö aiheuttaa oman vaivansa. Internet-sähköpostin vaihtoehtona kannattaa harkita kaupallisia sähköpostijärjestelmiä, kuten X.400 tai CompuServe Mail. Ne eivät kuitenkaan vielä tällä hetkellä noudata Internetissä yleistä Mime-standardia. Sen vuoksi Internetistä saapuneiden sanomien erikoismerkit, kuten Å,Ä,Ö ja "=" näkyvät niissä koodeina, jotka tekevät tekstin vaikealukuiseksi.

Yritysesittelyn puuttuminen Webistä alkaa olla yhtä paha puute kuin jos yrityksen yhteystiedot puuttuisivat puhelinluettelosta. Viestintäkanavana Internet ei kuitenkaan ole yksinään riittävä, sillä harva yritys tavoittaa sen kautta puoltakaan asiakaskunnastaan. Web-sivut on syytä testata useammalla eri selaimella, sillä niiden näkyvä ilmiasu riippuu siitä, millä selainohjelmalla niitä katsotaan. Silloin joudutaan harkitsemaan, onko yrityksen kannalta tärkeämpää loistaa niiden silmissä, jotka ovat ottaneet käyttöönsä uusimman mahdollisen multimediatekniikan, vaiko antaa kohtuullisen näköinen tulos vanhempaakin selainta käyttäville.

Jos yritysesittelyn kohderyhmä on kansainvälinen yhteisö, on syytä testata, kuinka nopeasti sivut löytyvät ja latautuvat eri vuorokaudenaikoina esim. USA:n kautta surffattaessa. Tarvittaessa sivut voi sijoittaa fyysisesti USA:an, vaikka niiden ylläpito tapahtuisi Suomesta.

Web-sivuja laadittaessa on päätettävä, onko tarkoituksena pitää siellä vain melko staattinen, puhelinluettelon keltaisiin sivuihin verrattava perustietous yrityksestä, vaiko jotakin ajantasaisempaa. Jälkimmäisessä tapauksessa sivujen ylläpito pitää selvästi antaa jonkun tehtäväksi, ettei ylläpito jää muiden kiireellisempien asioiden vuoksi hoitamatta. Ajastaan jälkeen jäänyt ajantasaistieto antaa nimittäin tosi huonon kuvan yrityksestä.

Kaikki edellä kuvatut asiat voidaan hoitaa pienin kiintein kustannuksin, koska ne eivät vaadi yrityksestä kiinteää linjayhteyttä Internetiin. Kiinteän linjayhteyden avulla asiakkaille voidaan tarjota lisäksi kyselylomakkeiden tai Telnet-pääte-emulaattorin välityksellä tapahtuva kommunikointiyhteys yrityksen tietokoneeseen. Koekäyttöön on jo saatavana sellaisiakin ohjelmistoja, joilla yrityksen tietokantaohjelmistoa voidaan käyttää Web-selaimessa näkyvän lomakkeen kautta. -- Alan kehitys on nopeaa. Tämä teksti vastaa maaliskuun 1996 tilannetta.

Tämän sivun alkuun
Sisällysluettelo ja ohjeet