W
16.06.1996

WINDOWS

Microsoft aloitti Windowsin kehittelyn jo pitkälti toistakymmentä vuotta sitten. Nyt voitaneen sanoa, että versiot 1 - 3.11 olivat harjoituskappaleita, joiden kautta kehityksen oli kuljettava. Syksyllä 1995 ilmestynyt Windows 95 mahdollistaa mikrotietokoneen uudenlaisen käyttötavan, jossa käyttäjän ei tarvitse koko ajan ajatella koneensa teknillistä rakennetta voidakseen käyttää sitä. Windows 95:n tulo markkinoille oli mielestäni alan merkittävin tuotejulkistus sitten IBM-PC:n, jonka myynti alkoi Suomessa vuonna 1983.

Usein muistutetaan, että Windowsin keskeiset periaatteet ovat peräisin Xeroxin laboratoriosta 1970-luvulta. Siellä Steve Jobs omaksui ne ja loi niiden pohjalta kumppaneineen Apple Macintoshin. IBM puolestaan sai OS/2 Warpin valmiiksi jo vuotta ennen kuin Microsoft siihen verrattavan Windows-version. "Suurten massojen" tietokoneen käytön helpottamiseen tarvittiin kuitenkin Microsoftin ja Bill Gatesin panos, joka on suurelta osin kansanvalistusta. Apple oli menestyksensä päivinä liian elitistinen. Siltä ei löytynyt riittävää halua tuoda erinomaista konseptiaan tavallisen kansan ulottuville ja eri maissa toimivien valmistajien tuotettavaksi. IBM:n puuttuva motivaatio tehdä tietokoneista helppokäyttöisiä näkyy parhaiten heidän edelleenkin hallitsemassaan keskuskonekulttuurissa. Mikron käyttöön tottunut henkilö unohtaa helposti, että huomattava osa keskustietokoneiden käytöstä on vielä nykyisinkin hyvin hankalaa. Tuulahduksen IBM-maailmasta saa esim. kokeilemalla Kaupparekisterin asiakaspalvelutoimiston itsepalvelupäätteitä.

Microsoft on siis tehnyt suuren palveluksen ihmiskunnalle yksinkertaistamalla ja visualisoimalla tietokoneen käyttötavan sellaiseksi, että kuka tahansa osaa sitä käyttää. Silti Windows 95:kin vaikuttaa vielä monilta kohdin keskeneräiseltä. Sen käyttöliittymä on yksityiskohdissaan turhan monimutkainen ja sekava. Eri paikoista löytyvien asioiden omaksuminen vaatii noin puolen vuoden aktiivisen käytön ja senkin jälkeen logiikkaa täytyy vielä ihmetellä. Ilmeisesti sekavuudelle ei ole muuta selitystä kuin että lopulta kiire painoi päälle. Voin hyvin kuvitella, että moni aiempaan Windows-versioon tottunut käyttäjä ei pitkään aikaan hoksaa mahdollisuutta muuttaa omia työskentelytapojaan vaan yrittää käyttää uutta Windowsia samalla tavalla kuin vanhaa.

Yritysten raskaampaan verkkokäyttöön tarkoitettu Windows NT on haastanut yritysverkkojen markkinajohtajan Novell Netwaren ja erilaiset Unix-versiot kilpasille. Yhä suurempi osa yritysten raskaastakin tietojenkäsittelystä voidaan suorittaa PC-verkoissa. Jopa yli 5 miljoonan käyttäjän amerikkalainen sähköpostijärjestelmä CompuServe siirretään tämän vuoden aikana kokonaan NT-palvelimille. Internet on vielä nykyisin Unixin valta-aluetta, mutta Microsoft on vakaasti päättänyt vallata NT-palvelimille vahvan markkinaosuuden myös sieltä. Novell luopui hiljattain varsinaisesta sovellustuotannosta voidakseen keskittyä perinteiseen ydinosaamiseensa eli verkkoihin. Microsoft puolestaan käyttää aina sopivan tilaisuuden tullen omaa ja yhteistyökumppaniensa sovellustuotantoa käyttöjärjestelmä- ja verkkotuotteittensa myynnin vauhdittajina.

Windows on Microsoftin omaisuutta ja sen kehitys on täysin Microsoftin johdon päätösten varassa. Muut voivat lähinnä äänestää ostopäätöksillään. IBM:llä, Xeroxilla, Novellilla, Applella ja Unix-tuottajilla oli tavallaan pallo hallussaan ennen Microsoftia ja olemme voineet todeta, kuinka ne sitä silloin käsittelivät. Jo siltä pohjalta toivon Microsoftin onnistuvan tekemään viisaita ratkaisuja Windows-tuotteidensa edelleenkehittelyssä.

Tämän sivun alkuun
Sisällysluettelo ja ohjeet