Y
30.06.1996

YHTENÄISKENTTÄ JA YRITTÄJYYS

Yhtenäiskenttä (engl. unified field) on samantapainen käsite kuin sähkökenttä tai magneettikenttä. Se on peräisin Maharishi Mahesh Yogilta, joka on peruskoulutukseltaan fyysikko, mutta on tullut kuuluisaksi opettamalla meditointia länsimaalaisille.

Yhtenäiskenttä tarkoittaa sitä tietoisuuden tai värähtelyn tasoa, josta kaikki luova toiminta kumpuaa. Sillä tasolla kaikki luontokappaleet pystyvät kommunikoimaan keskenään. Esimerkiksi suomalaisen meno-tulo-teorian asiantuntijan voi olla vaikea saada kontaktia kansainvälisessä konferenssissa ulkomaalaisiin kollegoihinsa älyllisellä tasolla, mutta toisella tietoisuuden tasolla hän pystyy kommunikoimaan hyvin jopa ulkomaalaisen koiran kanssa!

Yhteydestä toiseen olentoon käytetään eri kielissä ranskankielistä sanaa 'rapport' [rapo:]. Kun 'rapport on päällä', osapuolet ymmärtävät toisiaan helposti ja miellyttävää värähtelyä virtaa heidän välillään. Rapport kuitenkin katkeaa helposti, esim. jos alkaa ajatella toisesta jotakin kielteistä. Menestyvän myyjän perusominaisuuksiin kuuluu taito luoda tuollainen kontakti ja voittaa asiakkaan kielteiset ajatukset ajattelemalla hänestä edelleenkin vain myönteistä. Rakkaus ja myönteinen huomio voittaa tunnetusti aina vihan ja kielteisyyden.

Myyntityö onkin kaikkein palkitsevin työvaihe, koska siinä saa itse henkilökohtaisesti luovuttaa koko organisaation ponnistusten tuloksen asiakkaalle. Kaikki eivät voi kuitenkaan käytännössä päästä myyjiksi vaan jonkun pitää myös tehdä se mitä myydään.

Yrittäjyys tarkoittaa sitä, että ihmisellä on itsellään avoin kanava yhtenäiskenttään, josta hänen kauttaan pulppuaa ideoita, jotka hän saattaa tuotannollis-kaupalliseen muotoon ja myy ne edelleen. Kun tuollainen henkilö toimii toisen palveluksessa, puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä. Jos hän perustaa oman yrityksen, häntä pidetään varsinaisena yrittäjänä.

Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii usein ensin hyvin merkittävän päätöksen luopua jostakin muusta. Esimerkiksi maailman suurimman ohjelmistoyrityksen perustaja Bill Gates jätti korkeakouluopinnot kesken voidakseen keskittyä omatoimiseen ohjelmointiin. Monet yrittäjät ovat ensin tarjonneet ideoitaan työpaikallaan, mutta kun niitä ei ole arvostettu, he ovat perustaneet oman yrityksen. Esimerkiksi maailman suurin kulutuselektroniikkayritys sai alkunsa sillä tavalla. (Katso: Konosuke Matsushita)

Alkeellisissa oloissa jokainen joutuu hankkimaan itse toimeentulonsa luonnosta tai lähiympäristöstä. Kun organisoituja työpaikkoja ei ole, lähes jokainen on luonnostaan yrittäjä. Nykypäivän Suomessa suositaan työskentelyä toisen palveluksessa. Juhlapuheista huolimatta laki ja viranomaiset kohtelevat yrittäjiä Suomessa erittäin ankarasti.

Parhaiten menestyneillä yrittäjillä, kuten juuri Matsushitalla ja Gatesilla, on ollut nuoresta pitäen idealistinen ajatus, että he voivat tekniikan avulla helpottaa ja parantaa hyvin suurten ihmisjoukkojen ja lopulta koko ihmiskunnan elämää. Vahva aate onkin menestyvän yrityksen paras selkäranka. Globaali bisnes vaatii sen lisäksi onnistuakseen, että löydetään sellainen kommunikointitaso, joka toimii kulttuurieroista huolimatta. Japanilaiset löysivät sen pintaa syvemmältä eli alihankinnasta: Kun laite suunniteltiin länsimaisten ihmisten mieltymysten mukaiseksi ja sen oli päällä oli länsimainen logo, mutta sisällä japanilainen koneisto, kaikki olivat tyytyväisiä.

Tämän sivun alkuun
Sisällysluettelo ja ohjeet