Kirjan "Zone - Oikeaa ruokaa oikeaan aikaan" liitteet

LIITE A: LISÄTIETOJA

Puolen sivun pituisessa liitteessä on puhelinnumero ja postiosoite, josta lukijat voivat kysyä lisätietoja. Lääkärit ja tutkijat voivat tilata samasta paikasta kirjallisuusluettelon, jota luvataan kartuttaa jatkuvasti. Kirjan julkaisemisen aikaan (v. 1995) luettelo oli 40-sivuinen.

LIITE B: KEHON RASVATTOMAN MASSAN LASKEMINEN

Liitteessä neuvotaan aluksi tri Michael Eades'in kirjassa "Thin So Fast" julkaistu kehon rasvaprosentin laskentatapa. Sen avulla lasketaan sitten kehon rasvaton massa, jota tarvitaan myöhemmin päivittäisen proteiinitarpeen arvioinnissa.

LIITE C: ELINTARVIKKEIDEN MAKRORAVINTOANNOKSET

8-sivuisessa liitteessä on lueteltu esimerkkejä, mistä lähteistä proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa saa. Ravintolähteet on luokiteltu lajeittain ja sen mukaan, kuinka suositeltavia ne ovat (parhaat, hyvät, huonot). Kunkin ravinteen kohdalla on mainittu, kuinka suuri määrä sitä pitää syödä, jotta saadaan "1 annos" (7 g proteeinia, 9 g hiilihydraattia tai 1,5 g rasvaa). Esimerkki: Proteiini / Liha ja Siipikarja / Parhaat vaihtoehdot / Vasikka 30 g.

LIITE D: ZONE-RUOKAVALION MUKAISIA RESEPTEJÄ

15-sivuinen liite, jossa on Gourmet-tason reseptejä, aamiaisvaihtoehtoja, lounasvaihtoehtoja, illallisvaihtoehtoja ja pikaruokareseptejä.

LIITE E: PÄIVITTÄISEN PROTEIINITARPEEN MÄÄRITYS

2-sivuisessa liitteessä on laskukaava ja sen vaihtoehtona taulukko, josta voi katsoa päivittäisen proteiinitarpeen. Esitetty laskukaava on sikäli puutteellinen, että sen antama lopputulos pitää vielä jakaa luvulla 0,454. Vasta silloin saadaan taulukon kanssa yhtäpitävät arvot. Virheen syy on siinä, että amerikkalaisessa alkuperäistekstissä kehon paino ilmoitetaan paunoina. Kun paino ilmoitetaan kilogrammoina, lopputulos pitää korjata em. tavalla, sillä 1 pauna = 1lb = 0,454 kg.

LIITE F: KEHON RASVAPROSENTTIEN VERTAILU

2-sivuinen liite sisältää esimerkkejä, minkälaiset rasvaprosentit ovat tavallisia eri lajien urheilijoilla ja keskivertoamerikkalaisilla. Miesten ihannevartalossa on rasvaa 15% ja naisten ihannevartalossa 22%.

LIITE G: METROPOLITAN LIFE -LEHDEN IHANNEPAINOTAULUKOT VUOSINA 1959 JA 1983

Vuoden 1983 ihannepainot ovat korkeammat kuin vuoden 1959 ihannepainot. Nämä taulukot ovat kirjassa lähinnä kuriositeetin vuoksi, sillä Zonessa käytetään pelkästään rasvaprosentteja eikä ihannepainoja tai painoindeksejä.

LIITE H: HIILIHYDRAATTIEN VERENSOKERI-INDEKSIT

2-sivuinen liite, jossa on lueteltu tavallisia hiilihydraattilähteitä neljässä eri luokassa sen mukaan, kuinka nopeasti hiilihydraatit siirtyvät niistä sokeriksi vereen.

Koko tekstin alkuun Kirjan sisällysluetteloon Tämän sivun alkuun Seuraavalle sivulle