RASVAN PELKO

Kirjan sivuilla 43-47 annetaan perustiedot rasvoista ja referoidaan eräitä tutkimuksia. Otteita perustekstistä:

Koko tekstin alkuun Kirjan sisällysluetteloon Tämän sivun alkuun