Eikosanoidit

Kirjan sivuilla 57-64 annetaan perustiedot eikosanoideista. Poimintoja:

Koko tekstin alkuun Kirjan sisällysluetteloon Tämän sivun alkuun