Mitä tästä kirjasta puuttuu?

Timo Ahjos 11.1.2000

1) Mitä pitää tehdä, jos ohjeiden mukaisista ruoka-annoksista ei saa riittävästi energiaa?

Tuohon kysymykseen on vaikea löytää vastausta tästä kirjasta: Annokset riittävät hyvin laihduttajille, mutta antavat vain noin puolet siitä päivittäisestä kalorimäärästä, mitä Kansanterveyslaitos suosittelee.

Kuvittelin oikean vastauksen olevan, että kaikkien ravintoaineiden määriä lisätään samassa suhteessa. Niin ei kuitenkaan saa tehdä, sillä proteiinin liiallinen syöminen voi aiheuttaa monia terveyshaittoja, mm. munuaisiin. Sears'in kakkoskirjassa neuvotaan (s.48), että em. energiavaje tulee täyttää syömällä enemmän kertatyydyttämättömiä rasvoja.

2) Paunat ja kilot menneet suomentajalta sekaisin

Liitteessä E esitetty proteiinitarpeen laskukaava antaa päivittäiseksi proteiinitarpeeksi alle puolet siitä grammamäärästä, minkä saa saman liitteen taulukosta katsomalla. Laskukaavaa käytettäessä kehon rasvaton massa pitäisi ilmoittaa paunoina (1 pauna = 1 lb = 0,454 kg). Näin ollen laskukaavan antama lopputulos pitää jakaa luvulla 0,454. Siten saadaa taulukon kanssa yhtäpitävät arvot. Kakkoskirja suomenkielisessä versiossa tuo virhe on korjattu karkeasti siten, että liikunnallista aktiivisuutta kuvaavan kertoimen vaihteluväli on muutettu 0.5-1.0:sta 1.0-2.0:ksi. Siis jos henkilö painaa esim. 60 kg ja rasvaprosentti on 25%, hänen rasvaton massansa on 45 kg. Silloin päivittäinen proteiinitarve on:

3) Muodollinen virhe rasvaprosentin määrittelyssä

Sivulla 34 olevassa kaavassa

(kokonaisrasvapaino - kokonaispaino = kehon rasvaprosentti)

pitäisi olla miinus-merkin paikalla jakomerkki. Kokonaisrasvapainolla tarkoitetaan kehossa olevan rasvan painoa. Siis mieluummin näin:

Rasvaprosentti = 100 x (kehossa olevan rasvan paino / kokonaispaino)

Koko tekstin alkuun Tämän sivun alkuun