MITÄ ON AYURVEDA?

Muokattu Suomen TM-Lehden 2/89 artikkelista

Ayurveda on maailman vanhin luonnonlääketiede. On mielenkiintoista, että ainakin 5000 vuotta vanhan Ayurvedan lähtökohtana oleva ihmiskuva voidaan selittää myös nykyaikaisen tieteen termein. Kaikkien länsimaisessa lääketieteessä kehitettyjen käsitteiden on todettu sisältyvän Ayurvedaan. Niinpä sitä ei voida pitää yksinomaan muinaisena lääketieteenä.

Länsimaalaisen on hyvä tietää, että Intiassa ja sen naapurimaissa tänä päivänä harjoitettava Ayurveda on menettänyt paljon alkuperäistä hohtoaan. Vuosisatojen aikana tärkeitä osia Ayurvedan menetelmistä ja tiedosta on jäänyt pois käytöstä ja unohtunut.

Tästä tilasta Ayurvedaa ovat viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä uudistaneet länsimaalaiset lääkärit ja tutkijat sekä Ayurveda-perinteen intialaiset asiantuntijat yhdessä Maharishi Mahes Yogin kanssa. Siksi uudistettua Ayurvedaa kutsutaan toisinaan myös nimellä Maharishi Ayurveda.

Moderni lääketiede tietää, että ihmisen keho uusiutuu seitsemässä vuodessa. Jokainen kehon atomi siis vaihtuu tätä lyhyemmässä ajassa, esim. punaiset verisolut uusiutuvat joka neljäs kuukausi ja ihosolut joka viikko. Mahalaukun ja suoliston seinämät vaihtuvat joka viides päivä. Jopa jokaisen solun pysyvä älykkyyden lähde, DNA:n atomit ja molekyylit, jotka säätelevät ja virittävät koko hermoston, uusiutuvat joka kolmas kuukausi.

Koska kehon ainerakenne ei ole pysyvää, se ei myöskään ole Ayurvedan ensisijainen kiinnostuksen kohde; se ei ole terveyden ja sairauden perimmäinen syy. Täytyy olla jotain muuta. Tähän mennessä lääketiede ei ole onnistunut paikallistamaan sairauksien alkuperää.

Ikivanhat Ayurvedan perusteokset kuvaavat: "kun inhimillinen äly unohtaa yhteytensä elämää ohjaavaan Älykkyyteen, tulee tästä aiheutumaan sairauksia ja kärsimystä."

Tämä elämää ohjaava Älykkyys, perusvärähtely, on läsnä kaikkialla riippumattomana ajan ja paikan rajoista. Se ohjaa koko maailmankaikkeutta, myös ihmistä ja ihmiskehoa. Se on yhdistävä side kaikkien luomakunnan osien välillä. Ayurvedan koko huomio kohdistuu ylläpitämään elävää yhteyttä aineen ja älykkyyden välillä. Ayurveda ottaa huomioon sekä aineen että hengen lait. Tämä näkemys muistuttaa paljon sitä maailmankuvaa, joka voidaan muodostaa modernin kvanttifysiikan pohjalta.

Koska kaikki kehomme solut uusiutuvat jatkuvasti, niin herää kysymys, voisimmeko saada itsellemme täydellisen terveen kehon sairaan tai muuten välillä väsyneen kehon tilalle.

Uuden kehon luomiseksi tarvitsemme Ayurvedan mukaan uuden toimintaohjelman. Niin kauan kuin käytämme vanhoja ajatuskaavojamme ja ylläpidämme negatiivisia tunteitamme ja asenteitamme, rakennamme kehon, jossa entiset puutteet ja sairaudet jatkuvat.

Uudistettu Ayurveda, Maharishi Ayurveda, pystyy vaikuttamaan malliin, jonka avulla rakennamme kehomme uudelleen. Terveysjärjestelmänä se vastaa aikamme tarpeisiin, koska se on luonnollinen, kokonaisvaltainen ja vapaa haitallisista sivuvaikutuksista.

Ayurvedan tehokkuus perustuu siihen, että se koostuu monesta erilaisesta menetelmästä ja lähestymistavasta, jotka tasapainottavat mieltä, kehoa, käyttäytymistä ja ympäristöä. Näihin kuuluvat mm: