Muistiinpanoja ICD-10 tautiluokituksesta

Perustin nämä sivut 1990-luvun lopulla, kun eräällä silloisella, lähinnä masennusaiheisella nettifoorumilla eri henkilöt jatkuvasti kyselivät, mitä lääkäreiden heille kirjoittamat koodit tarkoittavat. Kävin kirjastossa tutkimassa ja vastasin sitten foorumilla. Lopulta totesin, että pääsen vähemmällä vaivalla, kun kirjoitan kaikkien mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden koodit nettiin ja jokainen voi sitten täältä itse katsoa. Tietolähteenäni oli silloin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES 1992-2008) julkaisu "Tautiluokitus ICD-10 v.1996" ja "Täydennysosa 16.12.96". Sittemmin monet muutkin hyödynsivät sivustoani ja linkkasivat sen omille sivuilleen, kunnes pari vuotta sitten Google lakkasi näyttämästä sitä hakukoneensa hakutuloksissa, koska sivustoni oli suunniteltu katsottavaksi vain tietokoneella, mutta ei mobiililaitteilla. Siksi muokkasin elokuussa 2019 nämä sivut sellaisiksi, että nyt niitä voi katsoa yhtä hyvin tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Samalla päivitin tietosisällön nykyisen tautiluokituksen mukaiseksi THL:n vuonna 2012 julkaisemaa "Psykiatrian luokituskäsikirjaa" apuna käyttäen.

Näiden sivujen tarkoituksena on antaa maallikoille tietoa siitä, millä tavalla psykiatrit luokittelevat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä ja mitä heidän käyttämänsä nimikkeet tai jotkin tietyt koodit tarkoittavat. Edellä mainitussa kirjassa on sen lisäksi selitetty paljon muutakin, kuten kunkin taudin tai häiriön diagnostiset kriteerit ja ns. erotusdiagnoosi — ja kaikki myös ruotsin kielellä.

HUOM! Tämä ei siis ole virallinen eikä välttämättä jokaisen yksityiskohdan osalta ajan tasalla oleva tietolähde!

Kaikki sivut on elokuussa 2019 muokattu responsiivisiksi, joten ne soveltuvat nyt katsottaviksi, paitsi tietokoneella, myös älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella.


F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt:

F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät
F10-F19 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt
F30-F39 Mielialahäiriöt (affektiiviset häiriöt)
F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt
F50-F59 Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät
F60-F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt Uudistettu 9.8.2019
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt
F90-F98 Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt
F99 Määrittämätön mielenterveyden häiriö (ml. tarkemmin määrittämätön mielen sairaus)

Eräitä muita luokituksia:

Z55-Z65 Sosioekonomisiin ja psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyvät terveysvaarat
Z70-Z76 Yhteydenotto terveyspalvelujen tuottajiin muissa yhteyksissä

Omia kommentteja:

Sivujen tietosisältöä päivittäessäni kiinnitin huomiota mm. seuraavin asioihin:

Paluu sivun alkuun    Paluu tautilistan alkuun    Luokitusaiheen kansilehdelleKatsottu 4.8.2019 uudistuksen jälkeen web counter